Sekretesspolicy

1.- Sekretesspolicy

ALAMO REAL ESTATE S.L.U. har åtagit sig att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information och vilka rättigheter och alternativ du har i detta avseende. Se även vår Cookies Policy som förklarar användningen av cookies och andra spårningsenheter på webben via vår webbplats.

 

– Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

ALAMO REAL ESTATE S.L.U. med N.I.F. B-54452768 säte i Calle Joaquin Chapaprieta 4 under CP 03181 – Torrevieja – ALICANTE, telefonnummer och e-post 965-71.94.37: info@alamo-costablanca.com är ansvarig för behandling av personuppgifter personlig karaktär Därför kan vi garantera dess säkerhet och sekretess, i enlighet med bestämmelserna i den europeiska datatillsyns förordning (EU) 679/2016 och annan lagstiftning som är tillämplig.

– Med vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

I ALAMO REAL ESTATE S.L.U. Vi använder dina uppgifter i den utsträckning som RGPD tillåter, såväl som med gällande bestämmelser. I vilket fall behandlingen kommer att vara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte i något fall behandlas inkonsekvent för sådana ändamål. Specifikt kommer följande behandlingar att utföras:

 • För att ställa in och hantera ditt konto, ge kundsupport och utbildning, verifiera din identitet och skicka viktig information konto, abonnemang och service.
 • Hantera och administrera sin affärsrelation med ALAMO REAL ESTATE SLU, för tillhandahållande av tjänster som begärts och underhåll, hantering av kundservice och övergripande efterlevnad av avtalsförpliktelser, inklusive betalningshantering, redovisning, revision, fakturering och insamling, supporttjänster.
 • Överensstämmelse med våra lagliga skyldigheter.
 • Att erbjuda och föreslå personligt innehåll som nyheter, forskning, rapporter och kommersiell information. Vi analyserar hur du använder våra tjänster för att föreslå funktioner eller tjänster som vi tror kommer att intressera dig och så att vi kan göra våra tjänster enklare att använda.
 • För att kommunicera med dig angående enkäter och undersökningar som du vill delta och ta ut dem för att analysera data som samlats in i syfte att marknadsundersökningar.
 • Att tillämpa våra villkor.
 • Att tillhandahålla marknadsföring enligt de lagar som är tillåtna.
 • Att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet, nätverk, system och tillgångar eller andra människors rättigheter
 • Analysera och förbättra våra tjänster och kommunikation med dig
 • Övervaka och utvärdera överensstämmelse med våra policyer och standarder

 

– Vilken är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

 

Legitimiteten för behandlingen av personuppgifter som vi utför är alltid utförd i enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i RGPD, särskilt den rättsliga grunden för behandlingarna är följande:

 

– RGPD: 6.1.b) Nödvändig behandling för utförandet av ett kontrakt där den berörda parten är part eller för ansökan på dennes begäran om förhandlingsåtgärder.

– RGPD: 6.1.c) Behandling som krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som gäller för den registeransvarige.

– RGPD 6.1.f) Behandling är nödvändig för att lovliga intressen hos ALAMO REAL ESTATE S.L.U. eller av tredje part med uppgift om dessa legitima intressen.

 

I de fall där legitimationen för huvudsyftet med användningen av data inte finns i någon av de tidigare rättsliga grundarna, kommer samtycke från den berörda parten att begäras för behandlingen.

– Hur länge lagras dina uppgifter?

De personuppgifter som lämnas kommer att hållas under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftet med vilka de samlas in och för att bestämma eventuella ansvarsområden som kan uppstå från syftet, utöver de perioder som fastställs i förordningarna om filer och dokumentation.

– Med vem delar vi dina uppgifter?

För att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy är det nödvändigt att vi ger tillgång till dina personuppgifter till tredje part som ger oss stöd i de tjänster vi erbjuder dig, nämligen:

 • Finansiella enheter
 • Bedrägeribekämpning och förebyggande enheter
 • Rådgivning
 • Tekniska tjänsteleverantörer
 • Leverantörer och samarbetspartners inom logistik, transport och leverans
 • Tjänsteleverantörer relaterade till kundtjänst
 • Leverantörer och samarbetare av tjänster relaterade till marknadsföring och
 • Reklam
 • Offentlig förvaltning
 • Tredje part som hjälper oss att tillhandahålla Tjänsterna eller agera på vår vägnar

 

– Vad är dina rättigheter?

I synnerhet, oavsett vilket syfte eller den rättsliga grunden vi behandlar dina uppgifter har du rätt att

o Rätt till åtkomst: Alla har rätt att erhålla bekräftelse på om ALAMO REAL ESTATE S.L.U. försöker personuppgifter som berör dig.

o Rätt till rättelse: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi har tillgång till och begära rättelse när de är felaktiga.

o Ångerrätt: När de insamlade uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet med de syften som samlats in.

o Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter och begära att de behålls för utövande eller försvar av fordringar.

o Portabilitet rätt: du har rätt att erhålla personuppgifter som berör dig i ett strukturerat format av gemensam användning och mekanisk läsning och att överföra dem till en annan ansvarig person.

o Rätt att återkalla samtycke: rätten att återkalla samtycke som du tidigare har gett oss för att hantera din personliga information. Om du återkallar ditt samtycke, kommer detta inte att påverka lagenligheten av användningen vi gav din personliga information innan du drog ditt samtycke

 

– Hur kan du utöva dina rättigheter?

ALAMO REAL ESTATE S.L.U. Det åtar sig att respektera sekretessen av deras personuppgifter och att garantera utövandet av sina rättigheter. Du kan utöva dem utan kostnad genom att skriva ett mail till vår adress info@alamo-costablanca.com och ange bara orsaken till din förfrågan och rätten du vill träna och informera dig om att det är nödvändigt att enligt lagen tillhandahålla en kopia av ditt ID eller NIE. Du är informerad om att du också kan utöva dina rättigheter genom att lämna in en deklaration till den behöriga kontrollmyndigheten när du inte har fått tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter.

– DPD-delegerat dataskydd

ANVÄNDA DEN PERSON SOM SÄRSKILDA AV FÖRETAGET OM DET ÄR, OM DET INTE, SKALL INTE DESIGNERAS.

 

 

 

2.- Cookies policy

Textmodellen som återges nedan har skapats från de riktlinjer som AGPD självt visar med en bokstavlig kopia av några av de stycken direkt från guiden.

Det nödvändiga tillkännagivandet om Cookies Policy har återkommit till nuvarande tid efter att AGPD publicerade en guide och även när det inte finns någon klar uppfattning om hur det ska genomföras i praktiken för att följa LOPD.

– Cookies (varningsmeddelande)

(Föreslår AGPD: s första varning ett varningsmeddelande i hemmet som varnar användaren om användningen av cookies med följande text -literal av AGPD-)

Vi använder våra egna och tredjepartskakor för att förbättra våra tjänster och visa annonser relaterade till dina inställningar genom att analysera dina vanor. Om du fortsätter att bläddra anser vi att du accepterar användningen. Du kan ändra inställningarna eller få mer information “här”.

(“Varna” av varningsmeddelandet måste vara en länk som leder till hela texten om cookie policyen)

– Cookies policy

Cookie är en fil som laddas ned till din dator när du kommer åt vissa webbsidor. Kakor tillåter bland annat en webbsida att lagra och hämta information om användarens eller deras utrustnings användningsvanor och beroende på vilken information de innehåller och hur de använder sin utrustning kan de användas för att känna igen till användaren Användarens webbläsare memorerar kakor på hårddisken endast under den aktuella sessionen och upptar ett minimum minne och skadar inte datorn. Kakor innehåller inte någon speciell personlig information, och de flesta av dem raderas från hårddisken i slutet av webbläsarsessionen (de så kallade sessionkakorna).

De flesta webbläsare accepterar cookies som standard och, oavsett dessa, tillåter eller förhindrar tillfälliga eller lagrade cookies i säkerhetsinställningar.

Utan ditt uttryckliga samtycke (genom att aktivera cookies i din webbläsare) länkar inte cookies till den lagrade data med dina personuppgifter som lämnades vid registrering eller inköp.

 

– Vilka typer av cookies använder den här webbplatsen?

– Tekniska cookies: Är de som tillåter användaren att navigera via en webbsida, plattform eller applikation och användningen av olika alternativ eller tjänster som finns i den, till exempel styrtrafik och datakommunikation, identifiera sessionen, få tillgång till begränsade åtkomstdelar, kom ihåg de element som utgör en beställning, utför inköpsprocessen för en beställning, gör ansökan om registrering eller deltagande i ett evenemang, använd säkerhetselement under navigering, lagra innehåll för sända videor eller ljud eller dela innehåll via sociala nätverk.

– Personaliseringskakor: Dessa är de som tillåter användaren att komma åt tjänsten med några fördefinierade allmänna egenskaper baserat på en rad kriterier i användarens terminal, till exempel språket, typen av webbläsare genom vilken användaren åtkomst till service, den regionala konfigurationen varifrån du kommer åt tjänsten etc.

 

– Analyskakor: Är de som behandlas väl av oss eller av tredje part, tillåta oss att kvantifiera antalet användare och därmed utföra mätning och statistisk analys av användningen av användare av den erbjudna tjänsten. För att göra detta analyserar vi din surfning på vår hemsida för att förbättra erbjudandet om produkter eller tjänster vi erbjuder dig.

– Reklamkakor: Dessa är de som, oavsett om de behandlas av oss eller av tredje part, tillåter oss att på bästa möjliga sätt hantera erbjudandet om annonsutrymmena på webbplatsen, anpassa innehållet i annonsen till innehållet i den begärda tjänsten eller till använd dig av vår hemsida. Därför kan vi analysera dina surfvanor på Internet och vi kan visa annonser som är relaterade till din webbläsarprofil.

– Kollisioner för beteendeannonsering: Dessa är de som möjliggör förvaltning på bästa möjliga sätt av de annonsutrymmen som, om så är lämpligt, redaktören har inkluderat i en webbsida, applikation eller plattform från vilken den tillhandahåller den begärda tjänsten. Dessa cookies lagrar information om användarnas beteende som erhållits genom kontinuerlig observation av deras surfvanor, vilket gör det möjligt att utveckla en specifik profil för att visa annonsering baserat på detta.

 

– Cookies från tredje part

Webben av ALAMO REAL ESTATE S.L.U. Du kan använda tjänster från tredje part som samlar in information för statistiska ändamål, användningen av webbplatsen av användaren och för tillhandahållande av andra tjänster relaterade till webbplatsens aktivitet och andra internettjänster.

I synnerhet använder denna webbplats Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. med huvudkontor i USA, med huvudkontor vid 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043.

För tillhandahållandet av dessa tjänster använder de cookies som samlar in informationen, inklusive användarens IP-adress, som kommer att överföras, bearbetas och lagras av Google enligt de villkor som anges på Googles webbplats. Inklusive eventuell överföring av sådan information till tredje part på grund av rättsligt krav eller när tredje part bearbetar informationen på uppdrag av Google.

(Vid denna punkt föreslår AGPD att varje tredjeparts cookies används och uppgifterna för de tredje parterna. Av uppenbara skäl i denna modell har endast Google inkluderats i användningen av Analytics eftersom det är det mest utbredda och vanliga.)

Användaren accepterar uttryckligen, för användningen av denna webbplats, behandlingen av den information som samlats in på sätt och med ovan nämnda ändamål. Och det erkänner även att det är möjligt att avvisa behandlingen av sådan data eller information som avvisar användningen av cookies genom att välja lämplig konfiguration för detta ändamål i din webbläsare.

ALAMO REAL ESTATE S.L.U. kommer inte att ansvara för den användning som tredje man gör av den information som publiceras på portalen, eller för de skador som uppstått eller ekonomiska förluster som direkt eller indirekt producerar eller kan orsaka ekonomiska, materiella eller data skador orsakade av användningen av nämnda information.

 

– Innehållsuppspelning

Den totala eller delvisa reproduktionen av innehållet som publiceras i portalen är förbjudet. Det innehåll som betraktas som öppna data i det elektroniska kontoret, offentliggjort enligt vad som föreskrivs i kungligt dekret 1495/2011 av den 24 oktober.

 

– Gällande lag

Den tillämpliga lagen i händelse av tvist eller tolkningskonflikt av de villkor som utgör detta juridiska meddelande, samt eventuella frågor som rör tjänsterna i denna portal, kommer att vara spansk lag.

Compare listings

Compare